جمعه 21 مرداد 1401

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

  • به منظور تعیین کیفیت یک محصول یا اندازه گیری مقادیر جزیی ناخالصی ها و آلاینده ها در مواد غذایی، آب و بافتهای گیاهی و حیوانی، نیاز به روش های تجزیه ای دقیق می باشد. در اغلب این روش ها از دستگاه های پیشرفته تجزیه ای استفاده می شود که استفاده از آن ها نیاز به متخصصین آموزش دیده و باتجربه دارد. آزمایشگاه تجزیه دستگاهی شاخه زیتون لیان از روشهای کروماتوگرافی، طیف سنجی و طیف سنجی جرمی برای آزمون طیف وسیعی از مواد بهره می گیرد. وجود این تجهیزات و پرسنل آموزش دیده، آزمایشگاه شاخه زیتون لیان را تبدیل به یک همکار قابل اعتماد و پاسخی به نیازهای متقاضیان در ارتباط با آنالیز مواد نموده است.