ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

  • این آزمایشگاه تخصصی با دارا بودن گواهینامه ایزو 17025 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران بعنوان یکی از مجهزترین مراکز آزمایشگاهی جنوب کشور شامل مجموعه‌ای از تجهیزات پیشرفته جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که با هدف ارائه خدمات آنالیزی و پژوهشی به پژوهشگران و مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور تأسیس شده و با دارا بودن دستگاه‌های پیشرفته تجزیه دستگاهی فعال شامل: دستگاه جذب اتم (AAS)، دستگاه ICP-MS، دستگاه LC-MSMS، دستگاه GC-MS، دستگاه GC، دستگاه IC، دستگاه GC-MS/MS و دستگاه HPLC آماده ارائه خدمات پژوهشی می‌باشد. وجود این تجهیزات و پرسنل آموزش دیده، ما را تبدیل به یک همکار قابل اعتماد و پاسخی به نیازهای متقاضیان در ارتباط با آنالیز مواد نموده است.
    این خدمات شامل اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل نتایج داده‌های تجربی به دست آمده، مشاوره در ارتباط با آنالیز نمونه‌ها و انجام طرح‌های تحقیقاتی و تأمین برخی امکانات و تجهیزات مکمل برای پژوهشگران و محققین دانشگاه‌ها و صنایع می‌باشد.
  • امید است که این آزمایشگاه بتواند در پیشرفت علمی کشور در زمینه آنالیز مواد، تحلیل فرآیندهای صنعتی و بررسی‌های زیست محیطی سهم بسزایی داشته باشد.