ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

  • با توجه به ورود محصولات کشاورزی تراریخته (دست ورزی شده ژنتیکی) یا GMO به بازار مصرف کشورهای مختلف، قوانینی جهت تشخیص و برچسب گذاری این محصولات، پیش از ورود به بازار، جهت کنترل مصرف آنها وضع گردیده است. در همین راستا، آزمایشگاه بیولوژی مولکولی این مجتمع آزمایشگاهی با دارا بودن تجهیزات پیشرفته قادر به تشخیص و ردیابی ارگانیسم های تراریخته در محصولات کشاورزی مختلف از قبیل برنج، ذرت، سویا، کلزا و غیره می باشد.
  • همچنین با توجه به تجهیزات تخصصی موجود در این آزمایشگاه، تشخیص هرگونه مواد اولیه تقلبی استفاده شده در تولید محصولات غذایی از جمله فرآورده های گوشتی، به سادگی امکان پذیر می باشد. علاوه بر این، مجموعه شاخه زیتون لیان به عنوان اولین آزمایشگاه بخش خصوصی موفق به اخذ تاییدیه های مورد نیاز جهت انجام آزمون های تشخیص بیماری لکه سفید در میگو از سازمان دامپزشکی کل کشور شده است.