ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

آزمایشگاه تایر

  • آزمایشگاه کنترل کیفی تایر مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان مجهز به دستگاه‌های دوام، پلانجر، خارج سازی طوقه از رینگ و یکنواختی تایر می‌باشد. این آزمایشگاه توانایی انجام آزمون‌های کیفی بر روی انواع تایرهای سواری و کامیونی اعم از رادیال و بایاس، تولید داخل و وارداتی را دارا می‌باشد که این آزمون‌ها شامل، کارایی در سرعت بالا، کارایی در شرایط کم بادی، مقاومت به پنچری، مقاومت به خارج شدن طوقه از رینگ، یکنواختی، دوام تایر و اندازه‌گیری ابعادی می‌باشد. این آزمون‌ها در واقع شبیه سازی حالت‌های مختلف تایر در شرایط مختلف رانندگی می‌باشد که به منظور ارتقاء سطح کیفی و ایمنی تایرها طراحی شده‌اند تا از ایجاد خسارات جبران ناپذیر جلوگیری به عمل آورند.
    نمونه‌های تست شده در نهایت توسط کارشناسان مجرب مورد بررسی قرارگرفته و نتایج آزمون‌های انجام شده ثبت و در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار می‌گیرند تا از ورود تایرهای بی کیفیت جلوگیری بعمل آید.