ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

آزمایشگاه دامپزشکی

  • با توجه به نیاز جامعه و با هدف تسریع و افزایش ضریب اطمینان در تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های ویروسی آبزیان (ماهی و میگو) با استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات بیولوژی ملکولی و توانایی تشخیص و آزمون باکتری‌های زئونوز (مشترک بین انسان و حیوان)، بررسی کیفیت میکروبی آب در بخش میکروبیولوژی و همچنین سنجش میزان سموم قارچی، باقیمانده آنتی‌بیوتیک‌ها در ماهی و میگو، تشخیص انواع رنگ‌های غیرمجاز از جمله مالاشیت گرین، لکومالاشیت گرین، کریستال ویوله، لکوکریستال ویوله، هیستامین، میزان فلزات سنگین موجود در آبزیان و خوراک آبزیان و فرآورده‌های خام دامی در بخش آنالیز، بررسی میزان پروتئین، tvn چربی، خاکستر در مواد غذایی و آبزیان در بخش فیزیکوشیمایی از توانمندی‌های این آزمایشگاه می‌باشد.