ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

آزمایشگاه محیط زیست

  • امروزه کنترل میزان آلاینده ها در محیط زیست انسانی امری است ضروری و بدون داشتن دانش کافی در سنجش میزان آلاینده‌ها نمی‌توان این مهم را به درستی به انجام رسانید. این آزمایشگاه توانایی اندازه‌گیری پارامترهای شیمیایی، بیولوژیکی و میکروبی زیر را دارا می‌باشد. 

  •  

    آب و پساب، خاک، هوای محیط، گاز خروجی دودکش، صوت، ذرات محیطی