ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

آموزش

 • مرکز آموزش شاخه زیتون لیان با هدف سازماندهی یک مرکز پیشرفته و مجهز برای آموزش و مطالعات تحلیلی در زمینه مدیریت کاربردی و حوزه‌های کارآموزی و آزمایشگاهی راه‌اندازی شده است. این مرکز همواره همیار مشتریان در هدایت و مدیریت تغییر در فضای کار و ایجاد سازمانی بهره‌ور و محیطی مناسب‌تر برای آنها می‌باشد.
 • مرکز آموزش شاخه زیتون لیان برنامه‌های آموزشی خود را به صورت سخنرانی، سمینار، کارگاه های آموزشی (تئوری و عملی)، کنفرانس و... ارائه می‌نماید. این برنامه‌ها با همراهی دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های داخلی و خارجی ساماندهی و اجرا می‌گردد.
   

 

مشاوره

 • مشاوره، ممیزی و صدور گواهی استاندارد سیستم‌های مدیریت کیفیت و ایمنی محیط کار (HSE)

  سیستم‌های مدیریت کیفیت بر روی فعالیت‌هایی تمرکز دارند که منجر به بهبود خدمات و محصولات می‌شوند و به ذینفعان و مشتریان اطمینان می دهند که سازمان توانایی برآورد نیازهای آنها را به وسیله یک سیستم مدیریت یکپارچه داراست. این شرکت توانایی ارائه خدمات مشاوره و ممیزی جهت پیاده سازی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت تا صدور گواهی‌های ملی و بین المللی را دارا می‌باشد. اهم خدمات قابل ارائه در این بخش: 

  مشاوره و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
  مشاوره و ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط بر اساس الزامات تخصصی HSE و ISO45001:2018
  مشاوره و ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2015
  مشاوره و ممیزی سیستم مدیریت شایستگی نهادهای بازرسی ISO/IEC17020:2012
  مشاوره و ممیزی سیستم مدیریت نهادهای آزمایشگاهی و کالیبراسیون ISO/IEC17025:2017
  و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط