ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

تحقیق و توسعه

  • • تهیه طرح‌های صنعتی، کسب و کار، نوپا (استارتاپ) در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، محیط زیست، بازیافت
    • تحقیقات بازار و توسعه کسب و کار
    • مطالعات و پژوهش‌های کاربردی در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، محیط زیست، بازیافت مواد صنعتی
    • رصد فناوری
    • تحلیل داده‌های آنالیز بخش نفت و فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی