ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

سخن مدیرعامل

  • در جهان صنعتی امروز، توجه به ارتقای کیفیت کنترل فرآیند و کاهش هزینه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این ارتباط تنگاتنگ سازمان های نظارتی همچون سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی، محیط زیست و سازمان دامپزشکی کشور و شورای نظارت بر اسباب بازی کشور با واحدهای تولیدی و گمرکات کشور به منظور کنترل کیفیت محصولات تولیدی و وارداتی اجتناب ناپذیر است. همزمان با افزایش واحدهای تولیدی کشور و واردات فزاینده کالا و نیز محدود بودن امکانات آزمایشگاهی دولت، عزم احداث آزمایشگاه های تخصصی خصوصی ضرورت صد چندان یافت.
  • بر همین اساس «شرکت بازرسی فنی و مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان» به عنوان یکی از بزرگترین مجتمع های آزمایشگاهی آکرودیته کشور و نیز فعالیت بازرسی با تأسیس شعبات داخلی و خارجی وظیفه خدماتی خود را از سال 1387 آغاز نمود. بسیار جای خوشبختی و افتخار است که این شرکت توانسته در ظرف مدت زمانی کم، مجتمع آزمایشگاهی تأسیس و راه اندازی کند که مورد اطمینان سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان غذا و دارو، دامپزشکی، محیط زیست، شورای نظارت بر اسباب بازی، وزارت نفت و سایر سازمان های مرتبط قرار گرفته و به عنوان همکار پذیرفته شود. همچنین با تأسیس شعبات بازرسی داخل و خارج از کشور ضمن انجام امور بازرسی کالا در مبدأ و مقصد توانسته است تنها شرکت بازرسی در ایران باشد که در اکثر زمینه های بازرسی آزمایشگاه های مجهز و معتبر نیز داشته باشد.
  • به هر حال امیدواریم ما به عنوان بازوان اجرائی سازمان های فوق، نقش مهم و قابل اعتمادی در جهت سلامت جامعه و بررسی سطح کیفیت کالاها اعم از داخلی یا وارداتی داشته باشیم.
  •  
  • مسعود محبوبی
  • مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره