ارائه خدمات مشاوره جهت استقرار استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت را به عنوان بخشی از زیرمجموعه آموزش پوشش می دهد

" />
ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

مشاوره

مشاوره

ارائه خدمات مشاوره جهت استقرار استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت را به عنوان بخشی از زیرمجموعه آموزش پوشش می دهد

ارائه خدمات مشاوره جهت استقرار استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی محیط کار (HSE):​

سیستم‌های مدیریت کیفیت بر روی فعالیت‌هایی تمرکز دارند که منجر به بهبود خدمات و محصولات می‌شوند و به ذینفعان و مشتریان اطمینان می دهند که سازمان توانایی برآورد نیازهای آنها را به وسیله یک سیستم مدیریت یکپارچه داراست. این شرکت توانایی ارائه خدمات مشاوره و ممیزی جهت پیاده سازی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت تا صدور گواهی‌های ملی و بین المللی را دارا می‌باشد. اهم خدمات قابل ارائه در این بخش:

اهم خدمات قابل ارائه در این بخش: 

* مشاوره و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

* مشاوره و ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط بر اساس الزامات تخصصی HSE و ISO45001:2018

* مشاوره و ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2015

* مشاوره و ممیزی سیستم مدیریت شایستگی نهادهای بازرسی ISO/IEC17020:2012

* مشاوره و ممیزی سیستم مدیریت نهادهای آزمایشگاهی و کالیبراسیون ISO/IEC17025:2017

* و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

JAoBWsrEiykZu
JAoBWsrEiykZu دوشنبه, 05 آبان,1399 13:39
OPmuzJMZbK
qRXSthsnv
qRXSthsnv یکشنبه, 23 آذر,1399 05:48
tdNxXfmqMnOyl
BSuJsvQZeAYoGW
BSuJsvQZeAYoGW ﺳﻪشنبه, 07 بهمن,1399 03:02
zegGrVuHxJXbKlaI
vnoCfIzUiLAHdM
vnoCfIzUiLAHdM دوشنبه, 04 اسفند,1399 14:59
kKdIGHMUNjPzws
dUwHCAMjYcmTtEeO
dUwHCAMjYcmTtEeO شنبه, 16 اسفند,1399 21:44
zQBKeXHwJlkmD
scifXMeuLbFZA
scifXMeuLbFZA جمعه, 29 اسفند,1399 15:38
ZneqMmcpf
xXFMNzjaVvUEKBRd
xXFMNzjaVvUEKBRd جمعه, 03 اردیبهشت,1400 03:29
rLtzCVsKnMBGuqNQ
http://www.g505z0srx1mu00h5mq58d0d95hd3o3t0s.org/
http://www.g505z0srx1mu00h5mq58d0d95hd3o3t0s.org/ ﺳﻪشنبه, 02 شهریور,1400 16:10
مشاوره > شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان
axdfpjlfnr
xdfpjlfnr http://www.g505z0srx1mu00h5mq58d0d95hd3o3t0s.org/
uxdfpjlfnr
http://www.g505z0srx1mu00h5mq58d0d95hd3o3t0s.org/
http://www.g505z0srx1mu00h5mq58d0d95hd3o3t0s.org/ ﺳﻪشنبه, 02 شهریور,1400 16:14
مشاوره > شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان
axdfpjlfnr
xdfpjlfnr http://www.g505z0srx1mu00h5mq58d0d95hd3o3t0s.org/
uxdfpjlfnr
https://www.makefood-international.com/apo-migas/
https://www.makefood-international.com/apo-migas/ ﺳﻪشنبه, 02 شهریور,1400 18:29